Pomorskie ścieżki prof. Kazimierza Kozłowskiego – w artykule dwutygodnika Panorama 7

19 stycznia 2023
Udostępnij

Działkowy ogródek profesora Andrzeja Tomczaka i trójka zaproszonych: Paweł Bartnik, Mariusz Kotarski i Bogdan Twardochleb. Burza mózgów na bliski im temat.

Projekt i wykonanie:webjaksklep.eu