Regulamin druku

W chwili przyjęcia zlecenia do realizacji, pliki przekazywane są do działu DTP, gdzie następuje proces skrupulatnej weryfikacji poprawności plików. Weryfikacja obejmuje szereg różnych czynników, należy jednak pamiętać, że obowiązek poprawnego przygotowania i tak leży po stronie klienta. Graficy mogą wprowadzać nieznaczne zmiany w projekcie, dlatego też przed ostatecznym przekazaniem zlecenia do wykonania, wysyłana jest tak zwana Akceptacja. Wszelkie błędy, których graficy nie mogą poprawić bez znacznej ingerencji w projekt, wymuszają odesłanie go z powrotem do klienta, w celu ich zniwelowania. To przekłada się na wydłużenie okresu wykonania zlecenia. Dlatego też zaleca się poświęcenie nieco więcej czasu na pierwsze przygotowanie, aby zaoszczędzić go w przyszłości. Wszystkie tego typu informację, będą zawarte w niniejszym dokumencie.

Zdjęcie pracowników

Sposób dostarczenia materiałów

Materiały mogą być dostarczane na następujących nośnikach:

Przygotowanie plików

Sposób naświetlania, standardowo stosujemy liniaturę:

Nazewnictwo plików

Najczęściej popełniane błędy:

Sprawdzenie zapisanych plików

Bywa, że po zapisaniu do PDF czy TIFF, niektóre efekty użyte w programach graficznych, mogą odbiegać od naszych oczekiwań. Dlatego też, po konwersji, należy poświęcić jeszcze chwile i sprawdzić, czy żaden z elementów projektu nie uległ zniekształceniu lub zniszczeniu. Należy też zwrócić uwagę na wymiary formatu netto i brutto, gdyż niektóre oprogramowanie może mieć dodatkowe opcje, które mogły na to wpłynąć bez wiedzy zleceniodawcy. Dopiero po ostatnim sprawdzeniu już w docelowym rozszerzeniu, można przekazać plik drukarni.

Projekt i wykonanie:webjaksklep.eu