Papier przyszłości: Artis Matt – Eko-odpowiedzialny Wybór dla Twojego Biznesu

26 czerwca 2023
Udostępnij

Podążaj za Zieloną Ścieżką: Wybierz Ekologiczne Papier Artis Matt Jesteśmy w dobie, kiedy każda decyzja, nawet ta dotycząca wyboru papieru do druku, może mieć istotne znaczenie dla naszego środowiska. Nasza drukarnia zawsze stawiała na jakość, ale teraz chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na aspekt, który często jest pomijany – ekologia. Jako drukarnia, która zawsze stawiała na […]

Podążaj za Zieloną Ścieżką: Wybierz Ekologiczne Papier Artis Matt

Jesteśmy w dobie, kiedy każda decyzja, nawet ta dotycząca wyboru papieru do druku, może mieć istotne znaczenie dla naszego środowiska. Nasza drukarnia zawsze stawiała na jakość, ale teraz chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na aspekt, który często jest pomijany – ekologia.

Jako drukarnia, która zawsze stawiała na jakość i zrównoważony rozwój, chcemy zaprosić naszych klientów do poznania niezwykłych papierów Artis Matt. To nie tylko wybór dla wyjątkowej jakości druku, ale również droga do wprowadzenia ekologicznych rozwiązań w Waszych firmach.

Poznajcie Artis Matt – papier, który przekracza granice jakości i dbałości o środowisko. Jako drukarnia z tradycjami, cieszymy się, że możemy Państwu zaproponować tak doskonały produkt.

Większość z nas kojarzy recykling papieru jako symbol troski o środowisko. Często mylnie zakładamy, że papiery pochodzące w 100% z makulatury są najbardziej ekologiczne. To prawda, że recykling jest ważny, ale też warto zauważyć, że jego proces jest kosztowny energetycznie i wymaga stosowania ton chemikaliów. Artis Matt pokazuje, że istnieje alternatywa, która jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także oferuje wyższej jakości produkty.

Produkcja papieru z makulatury to proces energetycznie kosztowny, wymagający użycia dużej ilości energii i substancji chemicznych do wybielania i czyszczenia. Artis Matt, z drugiej strony, jest produkowany zgodnie z surowymi standardami ekologicznymi, które minimalizują wpływ na środowisko.

Technologia produkcji Artis Matt

Technologia produkcji Artis Matt ma za zadanie zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Do jego produkcji używa się tzw. białej masy celulozowej, która jest bardziej ekologiczna i łatwiejsza w przetworzeniu niż makulatura. Zastosowanie takiego surowca pozwala uniknąć konieczności intensywnego użycia chemikaliów, które są niezbędne do przetworzenia makulatury.

Artis Matt wytwarzany jest w fabryce, która posiada certyfikaty EMAS i ISO 14001. Te certyfikaty gwarantują, że fabryka prowadzi zrównoważoną politykę zarządzania środowiskowego, monitoruje i ogranicza swoje emisje, zarządza zasobami w sposób odpowiedzialny i ciągle doskonali swoje procesy w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

Dlaczego Artis Matt jest ekologicznym wyborem? EU Ecolabel.

EU Ecolabel to certyfikat o szerokim zakresie i globalnym zasięgu. Tylko produkty o najniższym wpływie na środowisko mogą otrzymać to prestiżowe oznaczenie. I nie ogranicza się ono tylko do Europy – firmy na całym świecie mogą się o nie ubiegać. Jest to jasne świadectwo globalnej odpowiedzialności za naszą planetę.

Aby otrzymać ten certyfikat, produkt musi spełniać szereg rygorystycznych kryteriów dotyczących jego całego cyklu życia – od surowców, przez produkcję, aż po gospodarkę odpadami. Konkretnie, EU Ecolabel ocenia i stawia wymogi w obszarach takich jak:

  1. Emisje do powietrza i wody,
  2. Pozyskiwanie surowców,
  3. Stosowanie chemikaliów,
  4. Zużycie energii,
  5. Gospodarka odpadami.

Papier Artis Matt przeszedł te oceny z wynikiem na medal. Ale dlaczego to jest takie ważne?

Produkty z papieru pochodzącego w 100% z makulatury mogą wydawać się na pierwszy rzut oka ekologiczne, ale prawda jest taka, że ich produkcja wymaga znacznej ilości energii i substancji chemicznych. Z kolei papier Artis Matt, dzięki swojemu certyfikatowi EU Ecolabel, gwarantuje znacznie mniejszy wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu.

Dodatkowo, decydując się na drukowanie na papierze Artis Matt, masz możliwość wykorzystania logo EU Ecolabel na swoich drukowanych produktach końcowych. To oznacza, że możesz pokazać swoim klientom, partnerom biznesowym, a nawet konkurencji, że twoje przedsiębiorstwo traktuje poważnie kwestię ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Wydrukowane na papierze Artis Matt broszury, gazety, czasopisma, a nawet wizytówki, staną się więc nie tylko doskonałymi nośnikami twojego przekazu, ale także dowodem na twój ekologiczny ślad i odpowiedzialność.

Wybierając papier Artis Matt, nie tylko pomagasz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, ale również stawiasz swoje przedsiębiorstwo na czele ekologicznej transformacji. Zastanów się, jakie przesłanie wysyłasz do swoich klientów i partnerów. Wybór Artis Matt to jasne stanowisko: jesteś firmą, która nie tylko dba o jakość, ale również o zrównoważony rozwój i przyszłość naszej planety.

Zrównoważone Przyszłości: Wkład FSC w Ochronę Naszych Lasów

Zdecydowanie zauważalny element ekologicznej wiarygodności papieru Artis Matt to posiadanie certyfikatu FSC Chain-of-Custody. Certyfikat ten, wydawany przez Forest Stewardship Council, jest gwarancją odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz odpowiedzialnej produkcji.

FSC to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest promocja odpowiedzialnego zarządzania światowymi lasami. Działania organizacji FSC opierają się na zasadach zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają równocześnie kwestie ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne.

Posiadanie certyfikatu FSC świadczy o tym, że surowiec do produkcji papieru Artis Matt pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z surowymi standardami FSC, które obejmują:

  1. Zero wylesiania: Drzewa są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, co oznacza, że nie dochodzi do utraty lasów netto w czasie. Starodrzewy, lasy o niezastąpionych wartościach, są identyfikowane i utrzymane. Odwrócenie procesu wylesiania i utrzymanie niezastąpionych lasów ma kluczowe znaczenie dla walki ze zmianami klimatycznymi. 
  2. Uczciwa płaca i środowisko pracy: Pracownicy lasów mają zapewnione odpowiednie szkolenie, odpowiednie protokoły bezpieczeństwa i uczciwe wynagrodzenie.
  3. Wspieranie zachowania równowagi w przyrodnie: Gatunki roślin i zwierząt są chronione, dzięki czemu lasy stanowią siedlisko dla różnorodnych form życia.
  4. Prawa wspólnotowe: Konsultowane są społeczności lokalne mieszkające na terenach leśnych i wokół nich, a ich prawne i kulturowe prawa do ziemi i zasobów leśnych są respektowane.

Kiedy wybierasz papier Artis Matt, jesteś więc pewien, że nie przyczyniasz się do wylesiania ani eksploatacji pracowników. Przeciwnie, wspierasz zrównoważone praktyki zarządzania lasami i szanujesz prawa lokalnych społeczności.

Dodatkowo, wykorzystanie papieru posiadającego certyfikat FSC może przyczynić się do zwiększenia ekologicznego świadomości wśród klientów, gdyż logo FSC jest powszechnie rozpoznawalne i kojarzone z odpowiedzialnością środowiskową. Certyfikat FSC jest więc nie tylko dowodem na troskę o planetę, ale również doskonałym narzędziem marketingowym.

EMAS: Zaangażowanie Artis Matt w Zrównoważoną Produkcję i Ochronę Środowiska

Certyfikat EMAS, czyli System ekozarządzania i audytu, to wyjątkowo prestiżowy dokument potwierdzający, że produkt, jakim jest papier Artis Matt, jest tworzony z poszanowaniem środowiska. System EMAS jest systemem certyfikacji środowiskowej Unii Europejskiej, ustanowionym na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. System jest adresowany do wszystkich typów organizacji, które dążą do wdrożenia kompleksowych praktyk na rzecz ochrony środowiska, co idealnie odzwierciedla nasze zaangażowanie w ekologiczną produkcję naszych produktów.

EMAS jest nie tylko systemem zarządzania środowiskowego – jest to również filozofia działania. System ten zakłada, że organizacje mogą – a nawet powinny – działać w sposób zrównoważony, efektywnie zarządzając swoimi zasobami i energią. To oznacza nie tylko minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, ale również poszukiwanie sposobów na ciągłe poprawianie swojego wpływu na planetę.

Rejestracja w systemie EMAS jest dowodem na to, że organizacja spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony środowiska. Jest to dowód naszego zaangażowania w działalność zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to także potwierdzenie, że jesteśmy transparentni w naszych działaniach i gotowi prowadzić otwarty dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat naszego wpływu na środowisko.

Zakup papieru Artis Matt to nie tylko wybór produktu wysokiej jakości – to również decyzja o wspieraniu organizacji, która aktywnie dąży do ochrony naszej planety. Więc kiedy wybierasz Artis Matt, nie tylko otrzymujesz produkt, który spełnia twoje wymagania – również przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska.

Certyfikat Zgodności z BfR: Gwarancja Bezpieczeństwa Papieru Artis Matt w Kontakcie z Żywnością

ComplianceBfR Food Certificate, czyli Certyfikat Zgodności z BfR dotyczący Żywności, to ważne potwierdzenie bezpieczeństwa zdrowotnego papieru. Zasady wydawania takich certyfikatów istnieją już od 1958 roku i są one regularnie aktualizowane, tak aby spełniać najnowsze standardy i przepisy.

BfR, czyli Bundesinstitut für Risikobewertung, to niemiecki federalny instytut odpowiedzialny za ocenę ryzyka związanego z żywnością, produktami konsumenckimi i zdrowiem. Certyfikat BfR potwierdza, że dany produkt spełnia aktualne standardy naukowe i techniczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego.

Co to oznacza w kontekście papieru Artis Matt? W przypadku materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak papier używany do druku opakowań, istotne jest, aby w normalnych lub przewidywalnych warunkach stosowania nie przenosiły one swoich składników do żywności w ilościach, które mogłyby zagrażać zdrowiu ludzkiemu. Certyfikat BfR dla papieru Artis Matt gwarantuje, że jest on bezpieczny w kontaktu z żywnością i nie zagraża zdrowiu konsumentów.

Mimo że Zalecenia BfR nie są normami prawnymi, reprezentują one aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej, dzięki czemu klient może mieć pewność, że produkt jest bezpieczny i spełnia najwyższe standardy. Certyfikat ten jest dowodem na to, że producent papieru Artis Matt dba nie tylko o środowisko, ale także o zdrowie konsumentów.

Artis Matt: Twój Świadomy Wybór dla Przyszłości

Podsumowując, papier Artis Matt to nie tylko doskonałe rozwiązanie dla Twojej firmy z punktu widzenia jakości i wydajności, ale to także wybór, który wpływa pozytywnie na naszą planetę. Wybierając Artis Matt, nie tylko zyskujesz produkt najwyższej klasy, ale przede wszystkim decydujesz się na zmniejszenie swojego śladu ekologicznego i realne wsparcie dla zrównoważonego rozwoju.

To zrozumienie, że nasze wybory, nawet tak codzienne jak papier, na którym drukujemy, mają realny wpływ na świat wokół nas, jest kluczowe. Wybierając Artis Matt, przyczyniasz się do ochrony naszych lasów, do utrzymania różnorodności biologicznej, do poprawy warunków pracy dla ludzi zaangażowanych w proces pozyskiwania surowców, a przede wszystkim do ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Więcej energii zużywanej na produkcję papieru z recyklingu, więcej chemikaliów, większe emisje – czy naprawdę chcemy, aby to był koszt naszego biznesu? Wybierając Artis Matt, możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: NIE. Decydujemy się na lepsze rozwiązanie – dla nas, dla naszych klientów i dla świata, w którym żyjemy.

Za każdym razem, gdy wybierasz Artis Matt, nie tylko drukujesz na wysokiej jakości papierze, ale także przyczyniasz się do zmiany świata na lepsze. Czy nie jest to najwspanialszy bonus, jaki możemy otrzymać za dobrze wykonaną pracę? Wybieraj świadomie, wybieraj Artis Matt. To więcej niż papier, to filozofia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za naszą planetę.

Zapraszamy do dołączenia do grona tych, którzy podjęli decyzję o zmianie na lepsze. Wybierz Artis Matt – dla siebie, dla swojego biznesu, dla naszej planety.

Projekt i wykonanie:webjaksklep.eu